User Experience - Agencja Interaktywna Opole - Marketingu Internetowego itDesk
place holder

User Experience

CO TO JEST USER EXPERIENCE?

User experience (doświadczenie użytkownika) to termin, którym opisuje się satysfakcje i zadowolenie użytkownika podczas korzystania z produktów lub systemów. User experience to charakterystyka odczuć użytkownika w czasie korzystania z nich. Najczęściej tego terminu używa się w stosunku do oprogramowania, aplikacji internetowych i stron. To doświadczenie z interakcji klientów z produktami wykorzystywane jest do ich zoptymalizowania. Mając informacje o tym czego klient/użytkownik oczekuje od danego produktu możemy uzyskać satysfakcje oraz zwiększyć jego popularność.

Jeżeli UX ma wywoływać satysfakcję z produktu musi spełniać kilka kluczowych elementów:

Płynność interakcji
Możliwość łatwego wprowadzania informacji
Szybki czas reakcji z systemem
Intuicyjny workflow
Zrozumiałości informacji i funkcji
Prosta progresja do poczucia komfortu z systemem
Dokładność prezentowanych informacji
Estetyczny wygląd z interfejsu

Każdy z tych elementów stanowi dużą część doświadczenia użytkownika. Wszystkie są skuteczne ze względu na wkład projektu z każdego z następujących dziedzin:

Interaction design (Projektowanie interakcji)
Information architecture (Architektura informacji)
Usability (Użyteczność)
Human computer interaction (Interakcja człowiek-komputer)
Human factors engineering (Ludzkie czynniki inżynieri)
User interface design (Projektowanie interfejsu uzytkownika)

Doświadczenie użytkownika jest kulminacją wszystkich tych elementów w jednej dziedzinie.

CO TO JEST USER EXPERIENCE?

User experience (doświadczenie użytkownika) to termin, którym opisuje się satysfakcje i zadowolenie użytkownika podczas korzystania z produktów lub systemów. User experience to charakterystyka odczuć użytkownika w czasie korzystania z nich. Najczęściej tego terminu używa się w stosunku do oprogramowania, aplikacji internetowych i stron. To doświadczenie z interakcji klientów z produktami wykorzystywane jest do ich zoptymalizowania. Mając informacje o tym czego klient/użytkownik oczekuje od danego produktu możemy uzyskać satysfakcje oraz zwiększyć jego popularność.

Jeżeli UX ma wywoływać satysfakcję z produktu musi spełniać kilka kluczowych elementów:

Płynność interakcji
Możliwość łatwego informacji wejściowej
Szybki czas reakcji z systemem
Intuicyjny workflow
Zrozumiałości informacji i funkcji
Prosta progresja do poczucia komfortu z systemem
Dokładność prezentowanych informacji
Estetyczny wygląd z interfejsu

Każdy z tych elementów stanowi dużą część doświadczenia użytkownika. Wszystkie są skuteczne ze względu na wkład projektu z każdego z następujących dziedzin:

Interaction design (Projektowanie interakcji)
Information architecture (Architektura informacji)
Usability (Użyteczność)
Human computer interaction (Interakcja człowiek-komputer)
Human factors engineering (Ludzkie czynniki inżynieri)
User interface design (Projektowanie interfejsu uzytkownika)

Doświadczenie użytkownika jest kulminacją wszystkich tych elementów w jednej dziedzinie.


facebook